• Kazan 120 lit sa separatorom. Tabarka i peć su od prohroma

  Kazan 120 lit sa separatorom. Tabarka i peć su od prohroma.

 • Kazani od 250 lit. i 400 lit. sa separatorima u prohrom verziji

  Kazani od 250 lit. i 400 lit. sa separatorima u prohrom verziji

 • Kazan od 250 lit. sa motorom, gorionikom i ventilom za ispust

  Kazan od 250 lit. sa motorom, gorionikom i ventilom za ispust

 • Dva kazana od 400 lit. sa separatorima gde su peći izolovane kamenom vunom od 5 cm

  Dva kazana od 400 lit. sa separatorima gde su peći izolovane kamenom vunom od 5 cm

 • Standardni kazan od 100 lit.

  Standardni kazan od 100 lit.

 • Standardni kazan od 120 lit. sa motorom i kuglastim ventilom za ispust

  Standardni kazan od 120 lit. sa motorom i kuglastim ventilom za ispust

 • Motor za mešalicu monofazni ili trofazni

  Motor za mešalicu monofazni ili trofazni

 • Standardni kazan od 120 lit.

  Standardni kazan od 120 lit.

 • Kazan od 250 lit. u prohrom varijanti

  Kazan od 250 lit. u prohrom varijanti

 • Kazan od 400 lit. gde je tabarka od prohroma

  Kazan od 400 lit. gde je tabarka od prohroma

 • Kazan od 350 lit sa separatorom i motorom

  Kazan od 350 lit sa separatorom i motorom

 • Kazan od 300 lit sa separatorom, motorom za mešalicu i gorionikom za gas

  Kazan od 300 lit sa separatorom, motorom za mešalicu i gorionikom za gas.

 • Kazan od 300 lit sa separatorom, motorom za mešalicu i gorionikom za gas

  Kazan od 300 lit sa separatorom, motorom za mešalicu i gorionikom za gas.

 • Kazan 250 lit sa separatorom u standardnoj izvedbi

  Kazan 250 lit sa separatorom u standardnoj izvedbi

 • Separator sa dva tanjira za kazane od 200-250 lit

  Separator sa dva tanjira za kazane od 200-250 lit

 • Kazan 250 lit sa kapkom u peći

  Kazan 250 lit sa kapkom u peći

 • Kazan 300 lit i separator sa tri tanjira

  Kazan 300 lit i separator sa tri tanjira

 • Kazan od 100 lit u standardnoj izvedbi

  Kazan od 100 lit u standardnoj izvedbi

 • Tabarka sa cilinderom za hlađenje alkoholnih para

  Tabarka sa cilinderom za hlađenje alkoholnih para

 • Kazani od 100 i 50 lit

  Kazani od 100 i 50 lit